Centrul de Pregătire și Perfecționare a Personalului din Domeniul Transporturilor Rutiere Rodell

Odată cu integrarea României în structurile Uniunii Europene, standardul aferent calităţii şi competenţei în domeniul transporturilor rutiere trebuie ridicat astfel încât gradul de profesionalism al personalului din acest domeniu de activitate să fie la nivelul european actual.


Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere „RODELL” contribuie la ridicarea standardelor în domeniul pregătirii profesionale a personalului din domeniul transporturilor rutiere asigurând un înalt standard al calităţii cursurilor organizate si al serviciilor oferite, precum si o bază materială tehnico-didactică la nivelul standardelor europene
Centrul „RODELL” organizează următoarele tipuri de cursuri:

Atestat şoferi transport marfă (CPI)


Curs CPI de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

Tip curs: CPI (Curs de Pregătire Iniţială) - şoferi transport marfă

Condiţii de înscriere pentru atestat CPI marfă

Conducătorii auto trebuie să fie posesori ai unui permis de conducere valabil din categoriile C1, C1E, C sau CE, obţinut după data de 09.09.2009.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat CPI marfă

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/ca_marfa.pdf

Examenul pentru atestat CPI marfă

Candidaţii care doresc obţinerea atestatului de transport mărfuri generale vor susţine examen teoretic şi examen practic.

Examenul teoretic se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic este format din:
- un chestionar tip grilă de 40 de întrebări tip grilă cu cate 4 variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă;
- un chestionar de 30 de întrebări cu răspuns direct;
- 6 studii de caz.

Durata examenului teoretic este de 4 ore.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.

Examenul practic se va susţine lunar in funcție de programările făcute de către A.R.R., in cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.

Proba practică este destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă; aceasta proba are loc, pe cat posibil, pe drumuri situate in afara zonelor construite, pe drumuri expres, precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate intalni.

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic cat şi la examenul practic.

Conducătorii auto respinși in urma examenului de obținere a CPI au posibilitatea sa participe la reexaminările ulterioare, cu plata tarifului aferent.Atestat şoferi transport marfă (CPC)


Curs CPC de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

Tip curs: CPC (Curs de Pregătire Continuă) - şoferi transport marfă

Durata cursului pentru atestat CPC marfă: 5 zile (35 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestat CPC marfă

Conducătorii auto trebuie să fie posesori ai unui permis de conducere valabil din categoriile C1, C1E, C sau CE.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat CPC marfă

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/ca_marfa.pdf

Examenul pentru atestat CPC marfă

Examenul se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul constă dintr-un chestionar tip grilă de 30 de întrebări pe calculator (timp de rezolvare 40 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns, doar o singură variantă fiind cea corectă. Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Conducătorii auto respinși in urma examenului de obținere a CPC au posibilitatea sa participe la reexaminările ulterioare, cu plata tarifului aferent.Atestat şoferi transport persoane (CPC)


Curs CPC de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane

Tip curs: CPC (Curs de Pregătire Continuă) - şoferi transport persoane

Durata cursului pentru atestat CPC persoane: 5 zile (35 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestat CPC persoane

Conducătorii auto trebuie să fie posesori ai unui permis de conducere valabil din categoriile D1, D1E, D sau DE.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat CPC persoane

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/ca_persoane.pdf

Examenul pentru atestat CPC persoane

Examenul se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul constă dintr-un chestionar tip grilă de 30 de întrebări pe calculator (timp de rezolvare 40 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns, doar o singură variantă fiind cea corectă. Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Conducătorii auto respinși in urma examenului de obținere a CPC au posibilitatea sa participe la reexaminările ulterioare, cu plata tarifului aferent.


Atestat şoferi transport agabaritic


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

Tip curs: Atestare şoferi transport agabaritic

Durata cursului pentru atestat şoferi transport agabaritic: 5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestat şoferi transport agabaritic

Conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria CE aflat in perioada de valabilitate.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat şoferi transport agabaritic

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/ca_agabaritic.pdf

Examenul pentru atestat şoferi transport agabaritic

Examenul se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul constă dintr-un chestionar tip grilă de 20 de întrebări pe calculator.

Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afişând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Conducătorii auto care au fost respinşi in urma examenului pot susţine o singura data o reexaminare la cel puțin 15 zile de la data examenului anterior, la data si ora comunicate de către comisia de examinare.


Atestat manager transport marfă


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru managerii de transport (persoanele desemnate) care conduc permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de marfă

Tip curs: Atestare manager transport marfă (persoană desemnată transport marfă)

Durata cursului pentru atestat manager transport marfă: 10 zile

Condiţii de înscriere pentru atestat manager transport marfă

Studii: minim 10 clase;

Persoanele care sunt ingineri auto sau economişti (economia transporturilor) se vor prezenta numai la susţinerea examenului.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat manager transport marfă

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/pd_marfa.pdf

Examenul pentru atestat manager transport marfă

Examenul de atestare a managerului de transport marfă se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul pentru obţinerea certificatului de competenta profesionala durează 2 ore si este format din:
- chestionar tip grilă de 30 de întrebări pe calculator cu cate 4 variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă;
- studiu de caz cu maximum 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 60% din totalul întrebărilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai puţin de 50% din întrebările de la fiecare probă.

Rezultatul examinării se comunică candidaţilor in aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii se depun in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Candidaţii respinşi pot susţine o singură dată un nou examen la data şi in locul comunicate de comisia de examinare.

Candidaţii respinşi şi la acest examen se pot prezenta la următoarea examinare numai după ce au urmat un nou curs de specialitate.


Atestat manager transport persoane


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru managerii de transport (persoanele desemnate) care conduc permanent şi efectiv activitatea de transport rutier public a persoanelor

Tip curs: Atestare manager transport public de persoane (persoană desemnată transport persoane)

Durata cursului pentru atestat manager transport persoane: 10 zile

Condiţii de înscriere pentru atestat manager transport persoane

Studii: minim 10 clase;

Persoanele care sunt ingineri auto sau economişti (economia transporturilor) se vor prezenta numai la susţinerea examenului.

Documente necesare

Baza de întrebări chestionar pentru atestat manager transport persoane

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/pd_persoane.pdf

Examenul pentru atestat manager transport persoane

Examenul pentru obţinerea certificatului de competenta profesionala durează 2 ore si este format din:
- chestionar tip grilă de 30 de întrebări pe calculator cu cate 4 variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă;
- studiu de caz cu maximum 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 60% din totalul întrebărilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai puţin de 50% din întrebările de la fiecare probă.

Rezultatul examinării se comunică candidaţilor in aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii se depun in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române - ARR.

Candidaţii respinşi pot susţine o singură dată un nou examen la data şi in locul comunicate de comisia de examinare.

Candidaţii respinşi şi la acest examen se pot prezenta la următoarea examinare numai după ce au urmat un nou curs de specialitate.

Atestat şoferi TAXI sau transport in regim de închiriere


Curs de pregătire şi perfecţionare de atestare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi sau transport in regim de închiriere.

Tip curs: Atestare şoferi TAXI

Durata cursului pentru atestat şoferi TAXI: 5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestat şoferi TAXI

Vârsta minimă: 21 ani;

Minim 8 clase absolvite;

Minim 3 ani vechime categoria B sau minim 2 ani categoria C.

Fără evenimente rutiere majore in ultimele 12 luni (permis suspendat pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori implicare in accidente rutiere soldate cu victime);

Apt medical;

Apt psihologic.

Documente necesare

- cerere (se completează la centru)

- copie act de identitate

- copie permis de conducere valabil (fata-verso)

- copie aviz medical;

- copie aviz psihologic;

- cazier judiciar;

- adeverința eliberata de serviciul Politiei Rutiere din care sa rezulte ca în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substanțelor stupefiante ori nu au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor;

- copie diploma absolvire;

- copie după dovada achitării taxei de examinare (14 lei in contul ARR).

Baza de întrebări chestionar pentru atestat şoferi TAXI

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/taxi.pdf

Examenul pentru atestat şoferi TAXI

Examenul se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul constă dintr-un chestionar tip grilă de 20 de întrebări pe calculator cu cate 4 variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă.

Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Conducătorul auto care nu a promovat testul grila are dreptul la o noua testare după maxim 15 zile, in condițiile prezentării dovezii plații in contul A.R.R. a taxei privind testarea.

După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o noua testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesionala.

Conducătorului auto care a promovat testul grila i se eliberează o adeverința care atesta promovarea examenului, valabila pana la eliberarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, dar nu mai mult de 30 de zile.
Viza şoferi TAXI


Tip curs: Viza şoferi TAXI

Condiţii de înscriere pentru viză TAXI

Posesor de permis de conducere categoria B valabil;

Atestat TAXI in termen de valabilitate (in ziua examinării);

Apt medical;

Apt psihologic;

Achitare taxă examinare.

Documente necesare

- cerere (se completează la centru);

- copie act de identitate;

- copie permis de conducere valabil (fata-verso);

- copie atestat TAXI;

- copie aviz medical;

- copie aviz psihologic;

- copie după dovada achitării taxei de examinare (14 lei in contul ARR).

Baza de întrebări chestionar pentru atestat viză TAXI

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/taxi.pdf

Examenul pentru atestat viză TAXI

Examenul se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul constă dintr-un chestionar tip grilă de 20 de întrebări pe calculator cu cate 4 variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă. Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Conducătorul auto care nu a promovat testul grila are dreptul la o noua testare după maxim 15 zile, in condițiile prezentării dovezii plații in contul A.R.R. a taxei privind testarea.

După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o noua testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesionala.


Atestat instructori auto - atestare iniţială


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto - atestare iniţială

Tip curs: Atestare iniţială instructori auto

Durata cursului pentru atestare iniţială instructori auto: 20 zile (120 ore din care 90 teorie)

Condiţii de înscriere pentru atestare iniţială instructori auto

Vârsta minimă: 25 ani;

Permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel puţin 5 ani

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Studii: diplomă de bacalaureat / şcoală de maiştri in specialitatea auto.

Inițial se obține atestatul pentru categoriile A, B si BE, urmând ca după o activitate efectiva de minim 2 ani ca instructor auto (minim 100 cursanți in minim 2 ani) sa se poată obține si atestarea pentru alte categorii.

Documente necesare:

Baza de întrebări chestionar pentru atestare iniţială instructori auto

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/aic.pdf

Examenul pentru atestare iniţială instructori auto

Candidaţii care doresc obţinerea atestatului de instructor auto vor susţine examen teoretic şi examen practic.

Examenul teoretic se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator (timp de rezolvare 60 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare întrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puțin 80% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Examenul practic se va susţine lunar in funcție de programările făcute de către A.R.R., si durează 30 de minute.

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a atestatului de instructor auto, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic cat şi la examenul practic.


Atestat instructori auto - reînnoire atestat


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto - reînnoire atestat

Tip curs: Reînnoire atestat instructori auto

Durata cursului pentru reînnoire atestat instructori auto: 5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru reînnoire atestat instructori auto

Atestat valabil pentru categoria solicitata;

Permis de conducere valabil;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Documente necesare:

Baza de întrebări chestionar pentru reînnoire atestat instructori auto

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/aic.pdf

Examenul pentru reînnoire atestat instructori auto

Candidaţii care doresc reînnoirea atestatului de instructor auto vor susţine examen teoretic.

Examenul teoretic se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator (timp de rezolvare 60 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare întrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puțin 80% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".Atestat instructori auto - extindere atestat


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto - extindere atestat

Tip curs: Extindere atestat instructori auto

Durata cursului pentru extindere atestat instructori auto: 5 zile (30 ore din care 20 teorie)

Condiţii de înscriere pentru extindere atestat instructori auto

Atestat instructor auto valabil;

Permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel puţin 5 ani;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Documente necesare:

Baza de întrebări chestionar pentru extindere atestat instructori auto

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/aic.pdf

Examenul pentru extindere atestat instructori auto

Candidaţii care doresc obţinerea atestatului de instructor auto vor susţine examen teoretic şi examen practic.

Examenul teoretic se va susţine pe calculator, in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator (timp de rezolvare 60 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare întrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puțin 80% din întrebări pentru a fi considerat admis.

Rezultatele la examen se vor afla pe loc, calculatorul afișând rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".

Examenul practic se va susţine lunar in funcție de programările făcute de către A.R.R., si dureaza 30 de minute.

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a atestatului de instructor auto, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic cat şi la examenul practic.Atestat profesori de legislaţie rutieră - atestare iniţială


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutieră - atestare iniţială

Tip curs: Atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Durata cursului pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră: 15 zile (90 ore)

Condiţii de înscriere pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Vârsta minimă: 25 ani;

Permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Studii: absolvent al unei instituţii acreditate de învățământ superior de lungă durată in specialităţile științe juridice sau tehnice.

Documente necesare:

Baza de întrebări chestionar pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/aic.pdf

Examenul pentru atestare iniţială profesori de legislaţie rutieră

Candidaţii care doresc obţinerea atestatului iniţial de profesor de legislaţie rutieră vor susţine doar examen teoretic.

Examenul se va susţine in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic cuprinde o probă pe calculator şi o probă orala.

Proba pe calculator constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator (timp de răspuns 60 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare întrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 90% din întrebări pentru a fi considerat admis la ceasta proba.

Proba orala consta in prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere si conducerii preventive si are durata minima de 15 minute.

Pentru a promova examenul, candidatul trebuie declarat admis la ambele probe.


Atestat profesori de legislaţie rutieră - reînnoire atestat


Curs de pregătire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutieră - reînnoire atestat

Tip curs: Reînnoire atestat profesori de legislaţie rutieră

Durata cursului pentru reînnoire atestat profesori legislaţie rutieră: 5 zile (30 ore)

Condiţii de înscriere pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Atestat profesor de legislatie rutiera valabil;

Să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

Să nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

Să nu fi fost condamnat printr-o hotărare judecătorească pentru o infracţiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);

Să fie apt medical;

Să fie apt psihologic;

Documente necesare:

Baza de întrebări chestionar pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

http://www.arr.ro/files/servicii/eliberare-atestate/aic.pdf

Examenul pentru reinnoire atestat profesori legislaţie rutieră

Candidaţii care doresc reînnoirea atestatului de profesor de legislaţie rutieră vor susţine doar examen teoretic.

Examenul se va susţine in funcţie de datele de examinare stabilite de către ARR.

Examenul teoretic cuprinde o probă pe calculator şi o probă orala.

Proba pe calculator constă dintr-un chestionar tip grilă de 60 de întrebări pe calculator (timp de răspuns 60 minute). Întrebările au cate 4 variante de răspuns. Fiecare întrebare poate avea răspunsuri multiple (1, 2, 3, 4 variante corecte sau niciuna corectă). Candidatul va trebui să răspundă corect la cel puţin 90% din întrebări pentru a fi considerat admis la ceasta proba.

Proba orala consta in prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere si conducerii preventive si are durata minima de 15 minute.

Pentru a promova examenul, candidatul trebuie declarat admis la ambele probe.


© 2004–2012 SC RODELL SRL & Seed SRL